Plattegrond

1 Torenportaal met torenkruis van 1886
2 Piëta
3 Schilderijen Melchisedek, Mozes met de ark en Maria en Elisabeth
4 Voormalige doopkapel, thans Mariakapel
5 Gedenksteen aan pelgrimage bouwpastoor
6 Glas-in-loodraam tweede gebod
7 Glas-in-loodraam eerste gebod
8 Glas-in-loodraam Soli Deo Gloria
9 Voorstelling Lucas 17:5 De verloren zoon
10 Voorstelling Ten Hemelopneming van Maria
11 Voorstelling Het Laatste Avondmaal
12 Preekstoel
13 Het Maria-altaar
14 Het Heilig Hartbeeld
15 Hoofdaltaar
16 Ronde vensters met Bijbelse voorstellingen
17 Beeld H. Leonardus van Veghel (1527-1572)
18 De “eerste steen”, deken Van Houten, 24 april 1885
19 Het St. Joseph altaar
20 Glas-in-loodraam, “St. Bonifatius predikt aan de Friezen”
21 Heilig Hartbeeld (uit de voormalige Pius X kerk
22 Glas-in-loodraam gewijd aan St. Bonifatius
23 Glas-in-loodraam, De heilige Martelaren van Gorcum
24 Voorstelling Jezus’ verschijning aan de apostelen
25 Voorstelling De doop in de Jordaan
26 Glas-in-loodraam tiende gebod
27 Glas-in-loodraam negende gebod
28 Voorstelling Adam en Eva en het Paradijs
29 Beeld van St. Antonius
30 Voorstelling Kain en Abel
31 Voorstelling Abraham offert Isaak op de berg Moria
32 De communiebanken
33 Het triomfkruis op de balk boven het hoofdaltaar
34 Godslamp
35 Doopvont
36 Doopschelpen
37 Gedachteniskruisjes overledenen
38 Biechtstoel
39 Het liturgisch centrum
40 Monument Deken de Korte (1891-1945)