Exterieur

Aan de buitenzijde van de St.-Bonifaciuskerk is niets terug te vinden van de stijluiting in de vorm van een pseudo-basiliek. Het dak van het middenschip loopt in één ruk door over de zijbeuken. Dat geeft een sober en dorps karakter aan de zijkanten van de kerk. De voorgevel laat ons echter een beeld zien van meer rijke architectuur. Vermoedelijk heeft de katholieke geloofsgemeenschap willen laten zien “dat ze er ook waren”. Dat gebeurde vaker in die tijd.

Het exterieur van de St.-Bonifaciuskerk anno 2022. 

De voorgevel met zijn vele torentjes en andere versieringen wekt de indruk, dat we met een royale kerk te maken hebben. Tijdgenoten van Margry stonden overigens niet te juichen bij dit front. De bekende katholieke kunsthistoricus Jan Kalf zegt in het door hem geredigeerde standaardwerk “De katholieke kerken in Nederland” (1906), dat de Alphense St.-Bonifaciuskerk een “boelig” (rommelig) front heeft.

De hoofdingang van de St.-Bonifaciuskerk gezien vanuit de Julianastraat.

In afwijking van de traditie is de kerk niet oost-west (de Heilige Linie of de Oriëntatie) gebouwd. Bij die wijze van situering van het kerkgebouw bevindt het altaar zich in het oostelijke gedeelte van het gebouw en bevindt de hoofdingang zich aan de westzijde. (Uit het oosten kwam de Verlosser, het heil van de mensen). In Alphen aan den Rijn is de St.-Bonifaciuskerk juist andersom gebouwd. Dat is gemakkelijk te verklaren. Immers, de situatie van het dorp Alphen in 1886 liet niet toe, dat de ingang van de kerk naar de polder gericht zou staan.

Pastorie
Bij de kerk hoort uiteraard ook een pastorie. Deze is gesitueerd aan de linkerkant van het kerkgebouw achter de voortuin.
De pastorie was vroeger het woonhuis van de pastoor en de kapelaans. Tegenwoordig wordt het markante gebouw gebruikt als parochiecentrum. De pastores hebben er hun werkruimtes en het parochiesecretariaat is er gevestigd. Er zijn diverse vergader- en werkruimtes.

Josefzaal
Eveneens links naast de kerk staat de Jozefzaal. Deze zaal wordt gebruikt als verenigingszaal van de parochie, hier oefenen de koren en is er regelmatig na de vieringen gelegenheid voor een samenzijn met een kopje koffie. Wekelijks wordt in de zaal de ouderensoos georganiseerd en ook andere verenigingen houden hier hun bijeenkomsten.

Monument
Aan de noordzijde van de kerk is een monument aangebracht ter gedachtenis aan deken Zacharias de Korte, die in 1944 in gevangenschap door de Duitse bezetter is weggevoerd. Later is hij in het concentratiekamp Bergen-Belsen omgekomen. Het monument is ontworpen door de kunstenaar aan wie hij tijdens zijn leven regelmatig opdrachten gaf: Wim Harzing. In het monument wordt een voorstelling gegeven van het visioen van de evangelist Johannes in het boek der openbaringen 5:8 “De aanbidding van het Lam Gods door de 24 ouderlingen”.

Kerkhof
Nadat er op kerkhof achter het kerkgebouw een lange tijd niet begraven is, is het een aantal jaren geleden weer opnieuw in gebruik genomen. Het kerkhof is toen helemaal gerenoveerd. In 2009 is ook een urnenmuur in gebruik genomen. Op kerkhof staat ook een monument ter nagedachtenis aan overleden parochianen. En naar goed katholiek gebruik staat er ook een fraai kapelletje.

Fotografie: Alexander Schippers.