Laatste Nieuws

Logo Boni geschaaldOp deze pagina vind u het laatste nieuws.

 

 

 

Open Huis

Op zaterdag 29 december zal er een Open Huis zijn van 11.00 tot 16.00 uur. Dit jaar geen grote kerststallententoonstelling maar wel een sfeervolle Kerst versierde Open Huis. In aanvulling op deze Kerstversieringen, die al in de kerk aangebracht zijn, presenteert de werkgroep Open Huis een aantal items die betrekking hebben op Kerstmis. Denk dan aan Kerstpostzegels en kerststalletjes die aan de Vrienden zijn gedoneerd.
Ook zal de Wereldwinkel benaderd worden om met een stand aanwezig te zijn tijdens deze Open Huis dag van de Bonifaciuskerk.

Concert Crescendo

Vult alvast uw agenda in voor het bezoeken van het concert van Crescendo op vrijdag 21 december? Details over het concert zal in de komende tijd meer duidelijk geven, maar het concert is gratis toegankelijk en er wordt een deurcollecte gehouden. Houd onze website in de gaten, www.bonifaciusalphen.nl

Vaandels te bewonderen

De Vrienden van de Bonifaciuskerk houden op zaterdag 3 november van 11.00-16.00 uur weer Open Huis. Ter gelegenheid van de feestdagen van Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november zijn weer de prachtige, (bijna) 100 jaar oude vaandels te bezichtigen. De meeste van deze kleurrijke, antieke vaandels zijn eigendom geweest van de toenmalige plaatselijke afdelingen van katholieke vakbonden van bijvoorbeeld bouwvakarbeiders, overheidspersoneel, metaalbewerkers, enz.
Bij de collectie van de vaandels zit ook het Willibrordus vaandel, patroonheilige van de Nederlandse Volksbond, afdeling Alphen aan den Rijn, opgericht in 1919.
Sint Willibrordus was de patroonheilige van de arbeiders
Dit vaandel is afgelopen voorjaar gerestaureerd bij een textielrestaurateur, bekostigd door de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk. Met name het fluweel had danig geleden door de jaren heen, evenals de gouden draden van het borduursel. Het is weer een pronkstuk geworden.

Jaarverslag 2017

Krachtens de ANBI wetgeving zijn stichtingen verplicht om ten behoud van de ANBI rechten zowel de balans als de rekening en verantwoording te publiceren.  Hieronder treft u de daarbij behorende stukken aan.

DE VAANDELS IN DE BONIFACIUSKERK

De oude vaandels in de Bonifaciuskerk in Alphen behoren tot onze kerkschatten en zijn een beschermd erfgoed. Het hele jaar worden ze dan ook veilig opgeborgen. Echter in de maand november worden ze in de kerk geplaatst. Dan zijn ze voor iedereen in hun volle glorie te bewonderen. Dit is vanaf Allerheiligen (1 november) tot het feest van Christus Koning, dat is laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag vóór de eerste zondag van de advent).
Nu worden de vaandels met heel veel zorg bewaard, maar helaas is de factor “tijd” mede bepalend voor de staat waarin de vaandels verkeren. Mede door de steun van velen aan de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk zijn we in staat een bijdrage te leveren om ze vakkundig te laten restaureren. Zo kunnen ze in ieder geval de eerste honderd jaar weer mee.

VAANDELS IN KERKELIJK GEBRUIK
SchuVaandel van de Ned. R.K. Volksbond St. Willibrordustterijen en gilden namen tijdens de protestantse overheersing in de zestiende en zeventiende eeuw Rooms-katholieke geestelijken in bescherming. Ook bewaakten zij de plaatsen waar clandestien de Mis werd gelezen. Toen de onderdrukking van de Kerk was afgelopen veranderden deze groepen van gewapend verzet in folkloristische verenigingen, die als erewacht vaak nog steeds een rol vervullen in de liturgie van de Kerk, vooral op hoogtijdagen. Vooral in Noord-Brabant is het vaandelzwaaien of vendelen nog steeds populair.
Verschillende oude broederschappen lieten hun patroonheilige borduren op kostbare vaandels, die werden meegedragen tijdens processies. Deze vaandels werden vervaardigd door goudborduurders, die rondom de medaillon met de heilige vaak indrukwekkende gouden cartouches borduurden.
De grootte van een vaandel weerspiegelt vooral de rijkdom van een broederschap, maar ze moesten vooral praktisch handelbaar zijn. Vaak werden deze geschonken door rijke parochianen, en werd hun wapenschild erop gezet. In België worden in de meeste oude kerken oude kostbare fluwelen vaandels en wimpels bewaard, die getuigen van de oude broederschappen. Deze vaandels zijn meestal opgenomen in de inventaris en zijn beschermd erfgoed.
Ook de vakbeweging nam deze traditie over, werkliedenbonden en vakbonden lieten grote vaandels maken. Ook studentenverenigingen, met name de corpora, gebruiken vaandels die in optochten worden meegedragen.
In sommige kringen is het traditie om als uiting van 'onderdanigheid' een koning of koningin, en ook de paus, bij een bezoek uit te nodigen over de gekoesterde en anders altijd letterlijk en figuurlijk 'hooggehouden' vaandels te lopen.