Laatste Nieuws

Logo Boni schoongemaakt geschaaldOp deze pagina vind u het laatste nieuws.

Jaarverslagen

Onderstaand vind u de jaarverslagen van de volgende werkgroepen:

Open huis op 4 november

Op zaterdag 4 november is het weer Open Huis in de Bonifaciuskerk aan de Paradijslaan. Van ’s morgens 11.00 uur tot 16.00 uur in de middag zullen vertegenwoordigers van de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk aanwezig zijn om de bezoekers rond te leiden en kennis te laten maken met het bijzondere interieur van de kerk. Denk aan de prachtige gebrandschilderde ramen en de mooie altaren. Maar dit keer zal ook het fraai gerestaureerde baldakijn opgesteld staan en ook talrijke vaandels zijn op 4 november tentoongesteld. Dit ter gelegenheid van het feit dat we dit weekend Allerheiligen en Allerzielen mogen vieren.
Ook is het zeker de moeite waard om het parochiekerkhof te bezoeken met de mooi ingerichte kapel.
Dus we hopen u in groten getale te kunnen verwelkomen!
Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk
Louis van Velzen, voorzitter

Jaarverslag 2016

Hier vind u de balans en de rekening per 31 december 2016.

Voorzitterswisseling stichting Vrienden Bonifaciuskerk

Met ingang van het nieuwe jaar heeft de stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk een nieuwe voorzitter. Vanaf de oprichting van de stichting in 1998 heeft Kees Slingerland met veel inzet en enthousisme de voorzittershamer gehanteerd. Maar na 18 jaar vond hij het tijd worden om de verantwoordelijkheid voor de stichting Vrienden over te dragen en daarvoor is een waardige opvolger gevonden, de geboren en getogen Alphenaar Louis van Velzen. Louis weet zich gesteund door de overige bestuursleden Jans de Heij als secretaris, Peter Dobbe als penningmeester en Kees Speet die de projecten behartigt.
Op donderdag 29 december heeft Kees Slingerland in een receptie in de kerk afscheid genomen van de Vrienden van de Bonifaciuskerk.