Laatste Nieuws

Logo Boni geschaaldOp deze pagina vind u het laatste nieuws.

 

 

 

Jaarverslag 2017

Krachtens de ANBI wetgeving zijn stichtingen verplicht om ten behoud van de ANBI rechten zowel de balans als de rekening en verantwoording te publiceren.  Hieronder treft u de daarbij behorende stukken aan.

DE VAANDELS IN DE BONIFACIUSKERK

De oude vaandels in de Bonifaciuskerk in Alphen behoren tot onze kerkschatten en zijn een beschermd erfgoed. Het hele jaar worden ze dan ook veilig opgeborgen. Echter in de maand november worden ze in de kerk geplaatst. Dan zijn ze voor iedereen in hun volle glorie te bewonderen. Dit is vanaf Allerheiligen (1 november) tot het feest van Christus Koning, dat is laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag vóór de eerste zondag van de advent).
Nu worden de vaandels met heel veel zorg bewaard, maar helaas is de factor “tijd” mede bepalend voor de staat waarin de vaandels verkeren. Mede door de steun van velen aan de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk zijn we in staat een bijdrage te leveren om ze vakkundig te laten restaureren. Zo kunnen ze in ieder geval de eerste honderd jaar weer mee.

VAANDELS IN KERKELIJK GEBRUIK
SchuVaandel van de Ned. R.K. Volksbond St. Willibrordustterijen en gilden namen tijdens de protestantse overheersing in de zestiende en zeventiende eeuw Rooms-katholieke geestelijken in bescherming. Ook bewaakten zij de plaatsen waar clandestien de Mis werd gelezen. Toen de onderdrukking van de Kerk was afgelopen veranderden deze groepen van gewapend verzet in folkloristische verenigingen, die als erewacht vaak nog steeds een rol vervullen in de liturgie van de Kerk, vooral op hoogtijdagen. Vooral in Noord-Brabant is het vaandelzwaaien of vendelen nog steeds populair.
Verschillende oude broederschappen lieten hun patroonheilige borduren op kostbare vaandels, die werden meegedragen tijdens processies. Deze vaandels werden vervaardigd door goudborduurders, die rondom de medaillon met de heilige vaak indrukwekkende gouden cartouches borduurden.
De grootte van een vaandel weerspiegelt vooral de rijkdom van een broederschap, maar ze moesten vooral praktisch handelbaar zijn. Vaak werden deze geschonken door rijke parochianen, en werd hun wapenschild erop gezet. In België worden in de meeste oude kerken oude kostbare fluwelen vaandels en wimpels bewaard, die getuigen van de oude broederschappen. Deze vaandels zijn meestal opgenomen in de inventaris en zijn beschermd erfgoed.
Ook de vakbeweging nam deze traditie over, werkliedenbonden en vakbonden lieten grote vaandels maken. Ook studentenverenigingen, met name de corpora, gebruiken vaandels die in optochten worden meegedragen.
In sommige kringen is het traditie om als uiting van 'onderdanigheid' een koning of koningin, en ook de paus, bij een bezoek uit te nodigen over de gekoesterde en anders altijd letterlijk en figuurlijk 'hooggehouden' vaandels te lopen.

Open huis op 8 september Bonifacius kerk

Openhuis 8 septemberOp zaterdag 8 september is er weer een Open Huis in de Bonifaciuskerk. Tijdens de Open Monumentendag zal Rene Fons het orgel bespelen. Tevens is er gelegenheid om de toren te beklimmen.

Open huis tijdens Jaarmarkt in de Bonifacius kerk

Jaarmarkt posterWoensdag 19 september is er tijdens de Jaarmarkt van 10.00-17.00 uur weer open huis in de Bonifacius kerk. Wie durft kan ook de toren beklimmen o.l.v. een gids.

Gezien op de Open dag op 2 juni 2018

Gezien tijdens de open dag op 2 juni 2018:
Koorkap met borduurwerk Bonifacius onder een baldakijn.koorkap onder baldakijnDe koorkap, koormantel of vespermantel (in het Latijn pluviale, cappa of mantum) is een tot aan de voeten afhangend, wijd liturgisch gewaad dat gedragen wordt door geestelijken.
De koorkap heeft vooraan soms een rationale (sluiting van edelsmeedwerk met stenen) en achteraan een uitgesneden kaproen (in Nederland: schild). Dit gewaad wordt door priesters, diakens en subdiakens van de Rooms-Katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk gedragen bij bepaalde plechtigheden zoals de getijden, het Asperges me, tijdens het lof en bij sacramentsprocessies, maar niet tijdens de mis.
De koorkap heeft min of meer de vorm van een halve cirkel.
Bekende voorbeelden van koorkappen vindt men in Nederland in de collectie van Museum Catharijneconvent te Utrecht.

 

borduurwerk1  borduurwerk2  monstrans ophouder