OPEN HUIS ZATERDAG 24 MAART.

We staan aan de vooravond van Palmzondag. De dag van de intocht van Jezus in Jeruzalem en het begin van de Goede (of Stille) Week. Het is de week die leidde tot de kruisiging van Jezus. Daarom tijdens dit Open Huis speciale aandacht voor de Kruiswegstaties. Het zijn de meest opvallende schilderstukken in de kerk. In de jaren 1911/1913 schilderde de kunstenaar Frans Loots uit Haarlem bijna fotografisch nauwkeurig, zoals in een stripverhaal, de laatste week van het leven van Jezus op aarde. Het lijdensverhaal wordt verteld op de 14 kruiswegstaties die zich bevinden langs de zijbeuken van de kerk. De eerste statie zien we naast de ingang
van de sacristie, Jezus wordt ter dood veroordeeld.
Op de 14e statie wordt Jezus in het graf gelegd. Hier bij speciale aandacht voor 3 personen achter een heg, rechts op het schilderij. Het zijn de deken van de parochie, pastoor G.S.Koopman en de schenkers van de staties: Manus Overes en zijn vrouw Sophia(Fie) Hoogeveen. Zij draagt de Rijnlandse klederdracht, compleet met kap.
Het bidden en mediteren rond de Kruisweg, met name op Goede Vrijdag, wordt gezien als een vrome traditie.
De afbeeldingen laten ons naast delen uit het lijdensverhaal ook toevoegingen zien (Jezus valt driemaal onder het kruis en Jezus ontmoet zijn moeder). Het verhaal van Veronica die Jezus gezicht afwist (6e statie)berust op een legende. De voorstellingen worden aan beide zijden omringd door Bijbelse teksten.
De Kruiswegstatie is in 2004 gerestaureerd en is onderdeel van het rijksmonument dat de Bonifaciuskerk is.
Dit jaar heeft een groep vrijwilligers van onze parochie een nieuw hongerdoek gemaakt dat ook op deze dag te zien zal zijn. Wilt u weten wat een hongerdoek is? Kom dan bij ons langs, dan kunt u het hele verhaal horen of lezen in het bijbehorende boekje dat pastor Lam hierover gemaakt heeft.
De kerk is geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Louis van Velzen,
Voorzitter Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk