Financieel

Op 27 november 2023 heeft het Bisdom Rotterdam een Bisschoppelijke Machtiging afgegeven voor het onderhoud en de restauratie van het Hilboesen-orgel. De totale kosten worden begroot op € 310.000,-.

Een overzicht van de totale kosten en baten van de restauratie en het onderhoud van het Hilboesen-orgel vindt u onderstaand.

Kosten Bedrag
Totaal orgelmakerskosten € 194.099,42
Onvoorzien orgelmakerskosten 5% € 9.704,97
CAO indexering 2024 10% € 20.380,44
CAO indexering 2025 2% € 4.483,70
Honorarium adviseur € 6.860,06
Onkosten adviseur (maximaal) 2% € 4.573,37
Elextrowerk € 4.500,00
Scheiboog € 5.000,00
BTW 21% € 52.416,41
Overzien € 7.981,64
Totaal € 310.000,-